MIRAE ASSETS
Бид олон улсын хөрөнгийн зах зээл дээрх өөрчлөлттэй холбогдуулан хэрэглэгчдийнхээ эрх ашгийг нэн тэргүүнд тавьж, тэдэнд шинэлэг шийдэл, хөрөнгө оруулалт хийх ухаалаг арга замыг санал болгодог.

ЯАГААД MIRAE ASSET

Бид олон улсын хөрөнгийн зах зээл дээрх өөрчлөлттэй холбогдуулан хэрэглэгчдийнхээ эрх ашгийг нэн тэргүүнд тавьж, тэдэнд шинэлэг шийдэл, хөрөнгө оруулалт хийх ухаалаг арга замыг санал болгодог.

0 ТЭРБУМ АМ.ДОЛЛАР

ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ

0 ТЭРБУМ АМ.ДОЛЛАР

УДИРДАЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ

0 УЛС

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ

0 САЛБАР

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ

Mirae Asset At A Glance

2023 Q4 (as of 2023.12.31)

Total AUM (Client Assets)

$ 0   bn

Mirae Asset Securities

329.4

Mirae Asset Global Investments *

234.9

Mirae Asset Life Insurance and others

34.5

*Including Multi Asset Global Investments, Energy Infra Asset Management

Equity Capital

$ 0   bn

Mirae Asset Securities

8.7

Mirae Asset Global Investments *

2.7

Mirae Asset Life Insurance

2.3

Mirae Asset Capital and others

2.4

Pre-Tax Income

$ 0   mn

Mirae Asset Securities

291.8

Mirae Asset Global Investments *

401.7

Mirae Asset Capital

49.3

Mirae Asset Life Insurance and others

339.9

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗАРЧИМ

ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАР

Мирэ Эссет хөрөнгө оруулалт хийхдээ өрсөлдөх чадварыг чухалчлан үздэг.
Өрсөлдөх чадвартай компани гэж зах зээлд эзлэх байр суурь, бизнесийн бүтэц, компанийн засаглал, ашигт ажиллагааны өсөлт зэргээрээ бусдаас илүү өрсөлдөх чадвартай компанийг хэлдэг.
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Мирэ Эссет урт хугацааны хөрөнгө оруулалт хийдэг.
Урт хугацааны харах өнцөг гэдэг нь тухайн компанийн өрсөлдөх чадвар цаашид үргэлжилж чадах эсэхийг дүгнэж буй хэрэг юм.
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

ӨГӨӨЖ БОЛОН ЭРСДЭЛ

Мирэ Эссет нь өгөөж болон эрсдэлийг хамтад нь тооцдог.
Хүлээгдэж буй өгөөжийг тооцохдоо үүсэж болох эрсдэлийг хамтад нь авч үзэх ёстой.
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

ШИЙДВЭР ГАРГАЛТ

Мирэ Эссет багийн ажиллагаанд тулгуурлан нухацтай шийдвэр гаргадаг.
Харилцагчийн хөрөнгийг амжилттай удирдах гэдэг нь хөрөнгө оруулалтын үндсэн зарчимд тулгуурласан шийдвэр гаргах процесс болон нягт уялдаатай багийн ажиллагааг хэрэгжүүлэхээс үүдэлтэй.
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Хамтран ажиллах