Монголбанкны Мөнгөний бодлогын хорооны 2022 оны 6 дугаар сарын 20, 22-ны өдрийн ээлжит хурлаар эдийн засаг, банк, санхүүгийн зах зээлийн өнөөгийн байдал, …

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Монголбанкны Мөнгөний бодлогын хорооны 2022 оны 6 дугаар сарын 20, 22-ны өдрийн ээлжит хурлаар эдийн засаг, банк, санхүүгийн зах зээлийн өнөөгийн байдал, …

“Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-д шинээр бүртгэгдсэн гурав дахь хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас болох “Симпл ассет ТЗК” ХХК-ийн анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг 2022 оны …

Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй, мэдээлэл технологийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг хувьцаат компаниудын нэг болох “Эрдэнэс Сольюшинс” ХК нь 2022 оны 5-р сарын …

Simple апп цалингийн зээлийн багц дээр тулгуурлан гаргасан хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас /ХБҮЦ/-ыг харилцагч та бүхэндээ танилцуулж байна. Улирал тутам хүү тооцох …

Инвескор ББСБ ХК нь компанийхаа 5.28% буюу 4,000,000 ширхэг хувьцааг нэмэлтээр гаргахаар боллоо. Нийт 16.6 тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлэх ба нэгж хувьцааны …

Ам.доллар бусад валюттай харьцуулахад чангарч /2022 он гарснаас хойш 4.5% чангарсан/ байгаа үзүүлэлт нь АНУ-ын томоохон компаниудын орлогын төсөөллийг бууруулахад хүргэж байна. …

Хамтран ажиллах