MIRAE ASSET

ГРУППЫН ТАНИЛЦУУЛГА

“Хөрөнгө оруулалтын компани харилцагч болон нийгмийн төлөө хийж болох ажлыг тунгаан бодсоны эцэст ирээдүйг чиглэсэн, онцлог хөрөнгө оруулалтын философитой компани байгуулахыг хүсэж зорьлоо. Чухам энд л өнөөдрийн Мирэ Эссетийн үндсэн чанар оршин буй юм.”

(2023 оны 12 сарын 31-ний байдлаар)

0 ТЭРБУМ АМ.ДОЛЛАР

ХАРИЛЦАГЧИЙН ХӨРӨНГӨ

0 ТЭРБУМ АМ.ДОЛЛАР

ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ

0 ТЭРБУМ АМ.ДОЛЛАР

ТАТВАРЫН ӨМНӨХ АШИГ

Удирдлагын үндсэн зарчим

Өргөн цар хүрээтэйгээр ирээдүйг харж, боловсон хүчнээ эрхэмлэн дээдэлье.

Алсын хараа

Бид олон улсын хөрөнгө оруулалтын мэргэжлийн группын хувьд харилцагчийн үр ашигтай хөрөнгийн удирдлага болон сэтгэл тайван тэтгэврийн амьдралын төлөө хувь нэмрээ оруулна.

Үнэт зүйл

Мирэ Эссетийг бүрдүүлж буй хүн бүр сэтгэлдээ эрхэмлэж явах үнэт зүйлтэй.

Харилцагч нэн тэргүүнд

Харилцагчийн амжилт бол бидний амжилт
Харилцагчийн амжилт бол бидний амжилт гэсэн бат итгэлээр харилцагчийн хэрэгцээнд тохирсон мэргэжлийн санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэх ба харилцагчийн тогтвортой үр ашгийн төлөө хичээн ажиллана.

Хараат бус байдал болон өрсөлдөх чадвар

Хөрөнгийн удирдлага, үнэт цаас, даатгал зэрэг салбарт бие даасан үйл ажиллагаа явуулдаг
Хөрөнгийн удирдлага, үнэт цаас, даатгал зэрэг салбарт бие даасан үйл ажиллагаа явуулдаг хөрөнгө оруулалтын мэргэжлийн группын хувьд, зарчимаа баримталсан хөрөнгө оруулалт болон мэргэшсэн хөрөнгийн удирдлагад тулгуурлан өрсөлдөх чадвараа ямагт хадгалж ажиллана.

Багийн хамтын
ажиллагаа

Өрсөлдөх чадвартай шилдэг боловсон хүчнээр хамт олноо бүрдүүлсэн
Өрсөлдөх чадвартай шилдэг боловсон хүчнээр хамт олноо бүрдүүлсэн Мирэ Эссэт нь ажилтан нэг бүрийг хүндэтгэн, багийн хамтын ажиллагаанд тулгуурлан өөрчлөлтийг манлайлан ажиллана.

Нийгмийн
хариуцлага

Бид нийгмийн хариуцлагын хүрээнд ашгийн тодорхой хэсгийг нийгэмд зарцуулах
Бид нийгмийн хариуцлагын хүрээнд ашгийн тодорхой хэсгийг нийгэмд буцаан хуваарилах, сайн дурын тусламжийн ажиллагаагаар дамжуулан нийгмийн эмзэг бүлэгт чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах зэргээр хамтдаа амьдрах эрүүл нийгмийг цогцлоон бүтээхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж ажиллана.

ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТЭЛЭЛТ

НЬЮ-ЙОРК ХОТ, АНУ

Салбар компанийн нээлт

2018 ОН

Мумбай хот, Энэтхэг

Салбар компанийн нээлт

2017 ОН

ИНДОНЕЗ

Салбар компанийн нээлт

2013 ОН

МОНГОЛ

Салбар компанийн нээлт

2013 ОН

СИНГАПУР

Салбар компанийн нээлт

2012 ОН

БРАЗИЛ

 Бразилд нээгдсэн анхны БНСУ-ын үнэт цаасны компани

2010 ОН

ШАНХАЙ ХОТ, БНХАУ

Төлөөлөгчийн газрын нээлт

2010 ОН

БЭЭЖИН ХОТ, БНХАУ

Төлөөлөгчийн газрын нээлт

2007 ОН

ВЬЕТНАМ

Салбар компанийн нээлт

2007 ОН

ХОНГ КОНГ

Салбар компанийн нээлт

1994 ОН

НЬЮ-ЙОРК ХОТ, АНУ

Төлөөлөгчийн газрын нээлт

1992 ОН

ЛОНДОН ХОТ, ИХ БРИТАНИ

Төлөөлөгчийн газрын нээлт

1991 ОН

Хамтран ажиллах