“ИНВЕСКОР БОНД”-ЫГ ОЛОН НИЙТЭД НЭЭЛТТЭЙ АРИЛЖААЛАХААР БОЛЛОО

“Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн A/124 тоот тушаалаар бүртгэгдсэн “Инвескор ББСБ” ХК-ийн 100,000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй, 12-24 сарын хугацаатай, жилийн 15-18 хувийн хүүтэй, нийт 50 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий 500,000 ширхэг өрийн хэрэгслийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 605 тоот тогтоолоор бүртгэж, олон нийтэд санал болгон арилжаалахыг зөвшөөрсөн байна.
“Инвескор Бонд 2.0″ нөхцөл:
Нэрлэсэн үнэ: 100,000 төгрөг
Хугацаа: 12 сар
Хүү (жилийн): 18%
Хүү эргэн төлөгдөх хугацаа: Улирал бүр
Захиалга авах хугацаа: 2022.12.12-12.16
Татан төвлөрүүлэх хөрөнгө:
Нийт: 50 тэрбум төгрөг
Транч-1: 10 тэрбум ₮
”Инвескор Бонд”-ын үндсэн андеррайтераар “Таванбогд Капитал ҮЦК” ХХК ажиллаж байгаа бөгөөд татан төвлөрүүлэх үнийн дүн 100 хувь бүрдсэн тохиолдолд захиалгыг хаах нөхцөлтэй байна.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ШИНЭ МЭДЭЭ

Хамтран ажиллах