Нөмөр ХБҮЦ-ны захиалга 2022 оны 10 сарын 07-оос эхэлж 7 хоног үргэлжилнэ

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 9 сарын 21-ний өдрийн хуралдаанаар “Нөмөр Кредит” ББСБ-ын хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг олон нийтэд санал болгох зөвшөөрөл олгосон билээ. 2022 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар тус компани 4.2 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашиг, 41.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм. Уг ХБҮЦ-ыг манай ҮЦК-аар дамжуулан худалдан авх боломжтой.
Татан төвлөрүүлэх дүн: 10 тэрбум төгрөг
Хүү /жилийн/: 17.5%
Хугацаа: 24 сар
Үндсэн төлөлт: Жилд нэг удаа
Хүүний төлөлт: Улирал тутамд
Нэгжийн үнэ: 100,000₮
Барьцаа: 11 тэрбум төгрөг бүхий хэвийн зээлийн багц
Захиалга авах хугацаа: 2022.10.07-10.13
Захиалга авах утас: 7011-0806
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ШИНЭ МЭДЭЭ

Хамтран ажиллах