Төрийн банк олон нийтэд хувьцаагаа гаргахаар боллоо

Монголын системийн хэмжээний том 5 банкны нэг болох Төрийн банк ХХК нь 2022 оны 9-р сарын 21-ны өдөр СЗХ-оос анхдагч зах зээлд хувьцаагаа олон нийтэд гаргах зөвшөөрлөө авсан билээ. Төрийн банк нь олон нийтэд хувьцааныхаа 5% буюу 37.5 сая ширхэгийг санал болгоод байгаа бөгөөд анхдагч зах зээлийн арилжаа МХБ дээр 9-р сарын 30 өдрөөс 10-р сарын 6-ны өдрийг дуустал үргэлжилнэ. Та бүхэн манай ҮЦК-иар дамжуулж анхдагч зах зээл (IPO) – ийн арилжаанд оролцох боломжтой юм.
Санал болгож буй хувьцааны тоо: 37.5 сая ширхэг
Нэгж хувьцааны үнэ: ₮590
Нийт татан төвлөрүүлэх дүн: ₮22.1 тэрбум
Нийтэд санал болгож буй хувь: 5.0%
Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалт: Зээлийн санхүүжилт
Захиалга авах хугацаа: 2022.09.30-2022.10.06
Танилцуулга үзэх бол: https://ipo.statebank.mn/
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ШИНЭ МЭДЭЭ

Хамтран ажиллах