АНУ-ын томоохон корпорациудын орлогын төсөөлөл буурсаар байна

Ам.доллар бусад валюттай харьцуулахад чангарч /2022 он гарснаас хойш 4.5% чангарсан/ байгаа үзүүлэлт нь АНУ-ын томоохон компаниудын орлогын төсөөллийг бууруулахад хүргэж байна. Өчигдөр Майкрософт компаниас ам.долларын чангаралт нь өмнө хүлээгдэж байсан орлогын төсөөллийг бууруулж байгааг анхааруулсан мэдэгдэл гаргасантай холбоотой хувьцаа болон бондын ханшид сөргөөр нөлөөлсөн байна. Тодруулбал, 4-р улирлын хүлээгдэж буй орлогын төсөөлөлд 460 сая долларын ханшийн хөдөлгөөний алдагдал хүлээж болзошгүйг анхааруулсан байна.📉📉Ам.долларын чангаралт АНУ-ын иргэдийн хувьд худалдан авах чадварыг сайжруулж байгаа ч, АНУ-ын аж ахуйн нэгжийн хувьд экспортоос олох орлогод сөргөөр нөлөөлдөг.
Майкрософт компанийн зээлжих зэрэглэл “AAA” бөгөөд 2026 онд дуусах 2.4% купонтой бондын ханш: 97.48 өгөөж: 3.0% байна.


Эх сурвалж: Bloomberg Terminal 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ШИНЭ МЭДЭЭ

Хамтран ажиллах